به جهان خلق سعـادت

خوش آمدی…

لذت یادگیری

خلق زندگی لذت بخش 

امیر همت بلند

بنیان گذار و مدرس

ده سال پیش وقتی اولین بار باید آماده ورود به جامعه می شدم به عنوان فرد مستقل متوجه شدم هیچ دستاورد مثبتی خلق نکردم؛ نه در حوزه ثروت، نه رابطه خوب و موثر و نه چشم انداز خاص. بحران سختی بود وقتی شاهد موقیت افرادی بودم که حتی ده درصد من تلاش نکرده بودند و دهها برابر من دستاورد و نتایج مثبت خلق کرده بودند.

من از دوازده سالگی تقریبا هیچ وقت بیکار نبودم و درگیر انواع مشاغل شده بودم. دیدن این شرایط باعث شد فکر کنم. شک کنم و بترسم. تمام الگوهای ذهنیم اساس و پایه خودشان را از دست داده بودند، الگوهایی که از بچگی دیده و شنیده بودم، مثل نابرده رنج گنج میسر نمیشود یا از تو حرکت از خدا برکت، در حالی که نه گنجی وجود داشت و نه برکتی.تمام ذهنم را سوالاتی پر کرده بود که به ظاهر هیچ جوابی برایشان وجود نداشت. اما من از پرسیدن و جستجو کردن خسته نشدم و بلاخره بعد شش سال مطالعه و تحقیق و تفکر توانستم به جوابهایی دست پیدا کنم که تا به امروز بزرگترین دستاورد زندگیم به حساب مب آید با کسب این آگاهی ها طرز کار جهان هستی را درک کردم، قانون هدفمندی های جهان را و از همه مهمتر به عدالت خداوند ایمان پیدا کردم. از این آگاهی استفاده کردم و زندگیم را تغییر دادم و حالا آن را با دیگران به اشتراک میگذارم.

فهرست