همه ی پدیده ها و بالاتر از همه انسان(به دلیل بالا بودن درجه ی آزادی و اختیار) با تغییر آگاهی میتوانند انرژی های مختلف را تولید کنند انسان تنها با دانستـن، انرژی تولید می کند. کسی که با  شادابی در اول صبح به سمت محل کار حرکت می کند آگاه است که هنگام عصر با دست پر، آینده ای پر برکت برای خانواده اش برخواهد گشت در حقیقت این آگاهی است که انرژی تولید میکند به همین دلیل روزی که به این آگاهی، آراسته نیست ممکن است تا ظهر در رختخواب بماند. مثلا زمانی که می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی، حقوق ها را 30% کاهش خواهند داد در چنین موقعیتی ، کسی انگیزه ی مراجعه به محل کار خود را نخواهد داشت. حال که دریافتیم این آگاهی است که انرژی را تولید میکند دنیا را به گونه ای دیگر خواهیم دید یعنی اینگونه نیست که اوضاع و شرایطی به عنوان انرژی های جاری قبلی  بر زندگی ما سایه افکنده باشد بلکه این ما هستیم که با تغییر آگاهی خود، مثلا تبدیل یاس به امید میتوانیم برای ساختن دنیایی جدید آماده باشیم. برای ساختن دنیایی جدید تنها تغییر آگاهی لازم است ملت های پیشرفته تنها در یک لحظه با آگاهی جدیدی که از رهبران خود کسب میکنند در مسیر پیشرفت قرار میگیرند. ابتدا “سزار” امپراطور روم طرح امپراطوری را در ذهن به اطرافیان ایجاد کرد و سپس در طول سا ل ها امپراطوری روم تشکیل یافت. از قرآن هم می توانید به همین نتیجه دست پیدا کنید شما تنها با تغییر آگاهی و حرکت از نخواستن به خواستن میتوان  تمامی انرژی و فراوانی کائنات را جلب نمود “ادعونی استجب لکماز من بخواهید و بلافاصله خواسته هایتان برآورده خواهد شد…

یعنی آگاهی خود را تغییر دهید از رکود و نخواستن فاصله بگیرید و برای اولین بار در تاریخ زندگی خود آنچه را که واقعا می خواهید طلب کنید و بر سر آرمان های خود بمانید.

با حرکت از نخواستن به خواستن دنیایی جدید را می سازید تا نخواهید داده نخواهد شد تا نطلبید پاسخ نخواهد آمد و تا شروع به حرکت نکنید با برکتی مواجه نخواهید شدآرزوهای شما گنج های گرانبهای شما هستند و یقین بدارید که هیچ کس گنج های شما را محافظت نخواهد کرد جز خودتان.

بنابراین  قدرت انسان بینهایت است زیرا آگاهی ما به آگاهی بیکران وصل است. ما برترین موجودات عالم هستیم و خواسته ی ما به اندازه ای با ارزش است که همان لحظه که بر ذهن ما خطور میکند و نقش می بندد پذیرفته شده و پاسخ را خواهیم شنید. شاید زمان ما را فریب دهد که گویا به خواسته مان ترتیب اثر داده، اما کافی است در نظر بگیرید که در نظام کائنات زمان وجود ندارد و ازل و ابد دقیقا روی هم قرار گرفته اند پس هر اتفاقی در کمتر از یک ثانیه حادث میشود.

 

 

 

 

طرز ارتباط حس انسان با انرژی کائنات(کلید خواستن)

جنس احساس شما با جنس انرژی کائنات دقیقا یکی است از طرف دیگر میدانیم که فرکانس های مشابه دقیقا همدیگر راجذب میکنند و هر فرکانسی با طول موج مشابه خود ارتباط مستقیم برقرار میکند بنابراین اگر خودتان را موجودی بی مرز و موجودی فراحسی در نظر بگیرید خواهید توانست با کل نظام هستی ارتباط برقرار کنید فرض کنید مطابق شکل صدها هزار سال پیش به دنیا آمده اید شاید در نگاه اول خودتان را انسانی در نظر بگبربد که میتواند و باید با دستهای خود ابزاری بسازد و توسط انها کارهایی را انجام دهد این احساس ابتدائی باعث شده است که ساخته شدن تمدن ها قرت ها و هزاره ها به طول انجامد. اگر از همان روز اول درک میکردیم که تمامی ناامیدی های ما با همان سرعت جامه ی عمل خواهد پوشید که امیدهای ما، قطعا در هفت هزار سال تاریخ تمدن خود به اندازه ی 25 برابر حرکتی که امریکا و کشورهای پیشرفته در 300 سال اخیر انجام دادند پیش رفته بودیم.بنابراین باید راه ارتباط با کائنات را از اول فرا میگرفتیم و خوشبختانه اکنون میدانیم که میتوانیم با انتشار امواج پرقدرت احساس های خود ارتباطی کاملا فیزیکی و صددرصد متافیزیکی با محیط پیرامون و پدیده های مختلف برقرار کنیم میتوانیم به راحتی درک کنیم که احساس ما کانالی پرقدرت برای ارتباط با تمامی پدیده هاست با استفاده ازاین قدرت خواهیم توانست تمامی آنچه را می خواهیم به سمت خود جذب کنیم شاید سخت ترین مسئله در این رابطه مسئله گذر زمان باشد…کافی است تجسم کنید که اگر امروز فلان جنگل با فلان وسعت در فلان منطقه وجود دارد با خواست نسل های قبلی انجام شده و شاید خودشان تصور کرده اند که به خواسته ی خود نرسیده اند.

تمامی رویاهای تمامی نسل ها مو به مو انجام شده است و تمامی ترس ها و کابوس های آنها نیز مو به مو انجام شده است و چون جسم منفی گرایی های بسیار بیشتر بوده است ، پیشرفت ها بسیار آرام و با کندی صورت گرفته است.با درک این مطلب از هم اکنون روش زندگی خود را تغییر داده و تنها به آنچه که واقعا احساس زیبایی در ما تولید میکند خواهیم اندیشید.

فهرست