نوشته ها, هدفگذاری

“راز شکست …!”

“انسان ها همیشـه مسیـر را مشخـص می کننـد نه هدفشـان را!… اینست راز شکست!… نظام هستی چنان طراحی شده که آرزوهایتان تماما انجام شود!……

“قدرت من و آگاهی کائنات”

question_answerبدون دیدگاه
همه ی پدیده ها و بالاتر از همه انسان(به دلیل بالا بودن درجه ی آزادی و اختیار) با تغییر آگاهی میتوانند انرژی های مختلف را تولید کنند انسان تنها با…

“راز شکست …!”

question_answerبدون دیدگاه
“انسان ها همیشـه مسیـر را مشخـص می کننـد نه هدفشـان را!… اینست راز شکست!… نظام هستی چنان طراحی شده که آرزوهایتان تماما انجام شود!… یعنی آن چه از ذهن شما…

“قدرت من و آگاهی کائنات”

همه ی پدیده ها و بالاتر از همه انسان(به دلیل بالا بودن درجه ی آزادی و اختیار) با تغییر آگاهی میتوانند انرژی های مختلف را تولید کنند انسان تنها با…

“راز شکست …!”

“انسان ها همیشـه مسیـر را مشخـص می کننـد نه هدفشـان را!… اینست راز شکست!… نظام هستی چنان طراحی شده که آرزوهایتان تماما انجام شود!… یعنی آن چه از ذهن شما…

“قدرت من و آگاهی کائنات”

همه ی پدیده ها و بالاتر از همه انسان(به دلیل بالا بودن درجه ی آزادی و اختیار) با تغییر آگاهی میتوانند انرژی های مختلف را تولید کنند انسان تنها با…

“راز شکست …!”

“انسان ها همیشـه مسیـر را مشخـص می کننـد نه هدفشـان را!… اینست راز شکست!… نظام هستی چنان طراحی شده که آرزوهایتان تماما انجام شود!… یعنی آن چه از ذهن شما…

“قدرت من و آگاهی کائنات”

همه ی پدیده ها و بالاتر از همه انسان(به دلیل بالا بودن درجه ی آزادی و اختیار) با تغییر آگاهی میتوانند انرژی های مختلف را تولید کنند انسان تنها با دانستـن، انرژی تولید می کند. کسی که با  شادابی در اول صبح به سمت محل کار حرکت می کند آگاه…

“راز شکست …!”

نوشته ها, هدفگذاری
question_answer0
“انسان ها همیشـه مسیـر را مشخـص می کننـد نه هدفشـان را!… اینست راز شکست!… نظام هستی چنان طراحی شده که آرزوهایتان تماما انجام شود!… یعنی آن چه از ذهن شما گذشته و برای شما معنی داشته باشد و نسبت به آن احساس تولید کنید، باید با تمام جزییات، از مسیرهای…

“قدرت من و آگاهی کائنات”

همه ی پدیده ها و بالاتر از همه انسان(به دلیل بالا بودن درجه ی آزادی و اختیار) با تغییر آگاهی میتوانند انرژی های مختلف را تولید کنند انسان تنها با دانستـن، انرژی تولید می کند. کسی که با  شادابی در اول صبح به سمت محل کار حرکت می کند آگاه است که هنگام عصر با دست پر، آینده ای پر برکت برای خانواده اش برخواهد گشت در حقیقت این آگاهی است که انرژی تولید میکند به همین دلیل روزی که به این آگاهی، آراسته نیست ممکن است تا ظهر در رختخواب بماند. مثلا زمانی که می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی، حقوق ها را 30% کاهش خواهند داد در چنین موقعیتی ، کسی انگیزه ی مراجعه به محل کار خود را نخواهد داشت. حال که دریافتیم این آگاهی است که انرژی را تولید میکند دنیا را به گونه ای دیگر خواهیم دید یعنی اینگونه نیست که اوضاع و شرایطی به عنوان انرژی های جاری قبلی  بر زندگی ما سایه افکنده باشد بلکه این ما هستیم که با تغییر آگاهی خود، مثلا تبدیل یاس به امید میتوانیم برای ساختن دنیایی جدید آماده باشیم. برای ساختن دنیایی جدید تنها تغییر آگاهی لازم است ملت های پیشرفته تنها در یک لحظه با آگاهی جدیدی که از رهبران خود کسب میکنند در مسیر پیشرفت قرار میگیرند. ابتدا “سزار” امپراطور روم طرح امپراطوری را در ذهن به اطرافیان ایجاد کرد و سپس در طول سا ل ها امپراطوری روم تشکیل یافت. از قرآن هم می توانید به همین نتیجه دست پیدا کنید شما تنها با تغییر آگاهی و حرکت از نخواستن به خواستن میتوان  تمامی انرژی و فراوانی کائنات را جلب نمود “ادعونی استجب لکماز من بخواهید و بلافاصله خواسته هایتان برآورده خواهد شد…

یعنی آگاهی خود را تغییر دهید از رکود و نخواستن فاصله بگیرید و برای اولین بار در تاریخ زندگی خود آنچه را که واقعا می خواهید طلب کنید و بر سر آرمان های خود بمانید.

با حرکت از نخواستن به خواستن دنیایی جدید را می سازید تا نخواهید داده نخواهد شد تا نطلبید پاسخ نخواهد آمد و تا شروع به حرکت نکنید با برکتی مواجه نخواهید شدآرزوهای شما گنج های گرانبهای شما هستند و یقین بدارید که هیچ کس گنج های شما را محافظت نخواهد کرد جز خودتان.

بنابراین  قدرت انسان بینهایت است زیرا آگاهی ما به آگاهی بیکران وصل است. ما برترین موجودات عالم هستیم و خواسته ی ما به اندازه ای با ارزش است که همان لحظه که بر ذهن ما خطور میکند و نقش می بندد پذیرفته شده و پاسخ را خواهیم شنید. شاید زمان ما را فریب دهد که گویا به خواسته مان ترتیب اثر داده، اما کافی است در نظر بگیرید که در نظام کائنات زمان وجود ندارد و ازل و ابد دقیقا روی هم قرار گرفته اند پس هر اتفاقی در کمتر از یک ثانیه حادث میشود.

 

 

 

 

طرز ارتباط حس انسان با انرژی کائنات(کلید خواستن)

جنس احساس شما با جنس انرژی کائنات دقیقا یکی است از طرف دیگر میدانیم که فرکانس های مشابه دقیقا همدیگر راجذب میکنند و هر فرکانسی با طول موج مشابه خود ارتباط مستقیم برقرار میکند بنابراین اگر خودتان را موجودی بی مرز و موجودی فراحسی در نظر بگیرید خواهید توانست با کل نظام هستی ارتباط برقرار کنید فرض کنید مطابق شکل صدها هزار سال پیش به دنیا آمده اید شاید در نگاه اول خودتان را انسانی در نظر بگبربد که میتواند و باید با دستهای خود ابزاری بسازد و توسط انها کارهایی را انجام دهد این احساس ابتدائی باعث شده است که ساخته شدن تمدن ها قرت ها و هزاره ها به طول انجامد. اگر از همان روز اول درک میکردیم که تمامی ناامیدی های ما با همان سرعت جامه ی عمل خواهد پوشید که امیدهای ما، قطعا در هفت هزار سال تاریخ تمدن خود به اندازه ی 25 برابر حرکتی که امریکا و کشورهای پیشرفته در 300 سال اخیر انجام دادند پیش رفته بودیم.بنابراین باید راه ارتباط با کائنات را از اول فرا میگرفتیم و خوشبختانه اکنون میدانیم که میتوانیم با انتشار امواج پرقدرت احساس های خود ارتباطی کاملا فیزیکی و صددرصد متافیزیکی با محیط پیرامون و پدیده های مختلف برقرار کنیم میتوانیم به راحتی درک کنیم که احساس ما کانالی پرقدرت برای ارتباط با تمامی پدیده هاست با استفاده ازاین قدرت خواهیم توانست تمامی آنچه را می خواهیم به سمت خود جذب کنیم شاید سخت ترین مسئله در این رابطه مسئله گذر زمان باشد…کافی است تجسم کنید که اگر امروز فلان جنگل با فلان وسعت در فلان منطقه وجود دارد با خواست نسل های قبلی انجام شده و شاید خودشان تصور کرده اند که به خواسته ی خود نرسیده اند.

تمامی رویاهای تمامی نسل ها مو به مو انجام شده است و تمامی ترس ها و کابوس های آنها نیز مو به مو انجام شده است و چون جسم منفی گرایی های بسیار بیشتر بوده است ، پیشرفت ها بسیار آرام و با کندی صورت گرفته است.با درک این مطلب از هم اکنون روش زندگی خود را تغییر داده و تنها به آنچه که واقعا احساس زیبایی در ما تولید میکند خواهیم اندیشید.

“راز شکست …!”

“انسان ها همیشـه مسیـر را مشخـص می کننـد نه هدفشـان را!…

اینست راز شکست!…

نظام هستی چنان طراحی شده که آرزوهایتان تماما انجام شود!… یعنی آن چه از ذهن شما گذشته و برای شما معنی داشته باشد و نسبت به آن احساس تولید کنید، باید با تمام جزییات، از مسیرهای خاصی به عرصه ی فیزیکی وجود داخل شده و در اختیار شما قرار گیرد… بعبارت ساده تر هدف ها و تمناهای قلبی شما یکی یکی ظاهر شده و در دستهای شما قرار می گیرند!

راههایی برای رسیدن به هدفتان در نظر می گیرید!که معمولا تمامی این مسیرها با مشکل مواجه می شوند و گاهی اوقات نیز فقط بخشی از مسیرهایتان ، همراه با استرس و تنش زیاد، به تحقق بخشی از هدف اصلی منجر می شوند.

این مورد برای همه ی انسانها پیش می آید. می بینید که برنامه ریزی های مردم برای رسیدن به آرزوهایشان، به “بن بست” میرسد!… حساب و کتاب های پیچیده و عجیب و غریب مهندسین، متخصصان و صاحبان پروژه ها، به بن بست های نسبی می رسد و آنها را با مسایل و مشکلات روانی روبرو می کند…تلاشهای انسانی ، در ابعاد مختلف، با شکست روبرو میشود…و این ماجرا همچنان ادامه دارد و خواهد داشت. مردم شکست ها را تجربه می کنند اما هرگز متوجه نمی شوند که هدف های ذهنی و انسانی آنها، هر لحظه در حال انجام است و آنها فقط خودشان را با افکار بیهوده آزار می دهند!!! به همین دلیل بعد از مدتی خسته می شوند و ناامید و عصبانی، با تمام زندگی و اطرافیانشان به گونه ای خشونت بار یا مایوسانه برخورد می کنند….

…….پس چـه بایـــــد کـرد؟؟…….

دقت کنید شما باید فقط به هدف هایتان متمرکز شوید نه به مسیرهای رسیدن به آن ها…. از کودکی یاد داده اند که برای انجام کارها به مسیرهای آنها بیندیشید!…

برای مثال در این جمله دقت کنید…. شما معمولا به صورت یک خواسته ی همگانی، چنین می خواهید” دوست دارم خانه ای بزرگ داشته باشم تا با آرامش کامل در کنار خانواده زندگی کنم.”

در این جمله، خانه ی بزرگ را وسیله ای برای آرامش در نظر گرفته اید اما شما چنین حقی ندارید!…چون در یک عمر چند ساله هیچ اطلاعی از شرایط آرامش واقعی و راههای رسیدن به آن را ندارید! اما در نظر گرفتن چنین مسیری، از نجربیات شما حاصل شده است و ارزشی ندارد… شما از کودکی، از بزرگترها شنیده اید که گفته اند” زندگی در خانه ی بزرگ انسان را به آرامش میرساند!”

بنابراین شما هم آن را ملاک زندگی آرام قرار داده اید!… در حالی که اینطور نیست….انسانهای بدبخت و آشفته ی زیادی را دیده اید که در خانه های مجلل و ویلاهای بزرگ سرسبز زندگی می کنند و در عین حال، زندگی عجیب و ناهنجاری دارند و بالعکس…

بهرحال، با گفتن این جمله، آرامش کامل را از زیباترین و عالی ترین مسیرها تجربه خواهید نمود. در حالی که هرگز خبری از خانه ی بزرگ نخواهد شد….

صادقانه فکر کنید… آخر شما که هدفتان داشتن خانه ی بزرگ نبود…شما فقط می خواستید آن را وسیله ای برای رسیدن به هدفی بزرگ به نام “آرامش کامل” قرار دهید!

اما نتیجه گیریشما عجیب است. شما تصور میکنید به خانه و خواسته ی خود نرسیده اید و ناامید می شوید!… در حالی که:

اولا چند روز یا چند ماه بعد، تمامی ناآرامی های زندگیتان، بدلیل درخواست شما تمام می شود و به آرامش کامل می رسید…اما حتی متوجه این آرامش هم نمی شوید! چون می خواستید صاحب خانه ای بزرگ شوید سپس به آرامش کامل برسید!!!

ثانیا چون خانه ی شما به دستتان نرسیده است، کلا قانون را منکر می شوید و می گویید: ” اصولا آرزوها و رویاها برآورده نمیشوند” و پس از آن قصد می کنید با تلاش و برنامه ریزی های خودتان به آرزوهایتان برسید….

بازی شروع می شود…. برنامه ریزی ها و دوندگی ها، زدوبندها، احتکارها، گرانفروشی ها، کم فروشی ها و کلاهبرداری هاباعث میشوند که تمامی احساس های زیبا را از دست داده و با ” بدفکر کردن هایتان” تمامی آرامشهای وجودتان را از بین ببرید.

تاریخ بشر شاهد، شاهد ناهنجاری هی جسمی، روحی و روانی ثروتمندان مقتدری ست که هرگز روی آرامش را ندیده اند… در حالی که از نظر مردم، در رفاه و آرامش بوده اند و دیگران، حسرت زندگی آن ها را می خورده اند…

راکفلر، مرد نفت آمریکا و ثروتمندترین مرد زمان خودش، در پنجاه سالگی افسردگی گرفت و دست به خودکشی زد! چرا که می گفت: ” مردها و زن ها فقط به خاطر پول من، به زندگی من داخل می شوند…” دقت می کنید؟! هرچقدر هم ثروتمند شوید، به راکفلر و امثال او که نخواهید رسید!!! پس محالست بتواند پول را وسیله ای برای رسیدن به آرامش کامل قرار دهید.

برای طرح صحیح خواسته هایتان، کافیست ذهن خود را مرتب کنید و هدف و وسیله را با هم اشتباه نکنید…

  • اگر خانه می خواهید، فقط خانه بخواهید…
  • اگر آرامش می خواهید، فقط آرامش بخواهید…
  • اگر کسی وارد زندگی تان شده است که ناآرامی به ارمغان آورده است، حذف او را نخواهید بلکه آرامش واقعی را بخواهید، طلب حذف او، نگاهش می دارد!…طلب آرامش، او را دور می کند…
  • اگر رشد عالی فرزندانتان را می خواهید، خودتان تصمیم نگیرید که فلان آموزشگاه، دانشگاه یا مدرسه برایش خوب است…(از کجا می دانید؟ روی حرف چه کسانی حساب می کنید؟از کدام تجربه ناقص و غلط خودتان یا دیگران استفاده می کنید؟)… فقط رشد عالی او را بخواهید، راهنمایی خواهد شد که از چه مسیری به آن رشد عالی برسید…
  • نگویید اگر پول زیاد داشته باشم به فلان مردم خدمت می کنم…. از کجا می دانید که می توانید با پول زیاد به چنین هدفی برسید؟ شما فقط هدفتان را مشخص کنید و آن را باور کنید تا جایی که آن را زندگی کنید! پس تنها خدمت را هدف قرار دهید، وسیله هایش از راه میرسند…وسیله هایی که هرگز تصورش را هم نمی کردید….
question_answerبدون دیدگاه

“قدرت من و آگاهی کائنات”

question_answer0
همه ی پدیده ها و بالاتر از همه انسان(به دلیل بالا بودن درجه ی آزادی و اختیار) با تغییر آگاهی…

“راز شکست …!”

question_answer0
“انسان ها همیشـه مسیـر را مشخـص می کننـد نه هدفشـان را!… اینست راز شکست!… نظام هستی چنان طراحی شده که…

خودانگاره_self image

question_answer0
در نقطه ی آغاز که هیچگاه آغازی نداشت تمامی اتفاقها در حال انجام بودند و نقطه ی آغاز کاملا بی…
Single Project – Slider
Creative Project – Slider
Single Project – Image
Creative Project – Image
Single Project – Video
Creative Project – Video
Single Project – Gallery
Creative Project – Gallery
Single Project – Extended
Creative Project – Extended

Aenean at lorem et velit maximus mattis vitae eu turpis. Suspendisse in tellus sit amet tortor finibus vehicula sed nec ligula. Nam bibendum sed tellus sed fringilla. Cras id turpis ut ligula tincidunt gravida ac at neque.

Samantha Green

The Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur neque a eros accumsan suscipit. Aliquam et est et neque consequat vulputate. Donec lectus est, congue a est vel, efficitur fermentum augue.

Mr. Nobody

Happy Client

To anybody thinking of buying this theme – buy it! The theme itself is amazing, and on top of that, the support is outstanding! I wanted some features put in, and the theme developer was more than willing to help me out!

Anna Zuckerberg

UpSolution Themes

format_quote

Aenean at lorem et velit maximus mattis vitae eu turpis. Suspendisse in tellus sit amet tortor finibus vehicula sed nec ligula. Nam bibendum sed tellus sed fringilla. Cras id turpis ut ligula tincidunt gravida ac at neque.

Samantha Green

The Company

format_quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur neque a eros accumsan suscipit. Aliquam et est et neque consequat vulputate. Donec lectus est, congue a est vel, efficitur fermentum augue.

Mr. Nobody

Happy Client

format_quote

To anybody thinking of buying this theme – buy it! The theme itself is amazing, and on top of that, the support is outstanding! I wanted some features put in, and the theme developer was more than willing to help me out!

Anna Zuckerberg

UpSolution Themes

format_quote

Aenean at lorem et velit maximus mattis vitae eu turpis. Suspendisse in tellus sit amet tortor finibus vehicula sed nec ligula. Nam bibendum sed tellus sed fringilla. Cras id turpis ut ligula tincidunt gravida ac at neque.

Samantha Green

The Company

format_quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur neque a eros accumsan suscipit. Aliquam et est et neque consequat vulputate. Donec lectus est, congue a est vel, efficitur fermentum augue.

Mr. Nobody

Happy Client

format_quote

To anybody thinking of buying this theme – buy it! The theme itself is amazing, and on top of that, the support is outstanding! I wanted some features put in, and the theme developer was more than willing to help me out!

Anna Zuckerberg

UpSolution Themes

Aenean at lorem et velit maximus mattis vitae eu turpis. Suspendisse in tellus sit amet tortor finibus vehicula sed nec ligula. Nam bibendum sed tellus sed fringilla. Cras id turpis ut ligula tincidunt gravida ac at neque.

Samantha Green

The Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur neque a eros accumsan suscipit. Aliquam et est et neque consequat vulputate. Donec lectus est, congue a est vel, efficitur fermentum augue.

Mr. Nobody

Happy Client

To anybody thinking of buying this theme – buy it! The theme itself is amazing, and on top of that, the support is outstanding! I wanted some features put in, and the theme developer was more than willing to help me out!

Anna Zuckerberg

UpSolution Themes

Aenean at lorem et velit maximus mattis vitae eu turpis. Suspendisse in tellus sit amet tortor finibus vehicula sed nec ligula. Nam bibendum sed tellus sed fringilla. Cras id turpis ut ligula tincidunt gravida ac at neque.

Samantha Green

The Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur neque a eros accumsan suscipit. Aliquam et est et neque consequat vulputate. Donec lectus est, congue a est vel, efficitur fermentum augue.

Mr. Nobody

Happy Client

To anybody thinking of buying this theme – buy it! The theme itself is amazing, and on top of that, the support is outstanding! I wanted some features put in, and the theme developer was more than willing to help me out!

Anna Zuckerberg

UpSolution Themes

Aenean at lorem et velit maximus mattis vitae eu turpis. Suspendisse in tellus sit amet tortor finibus vehicula sed nec ligula. Nam bibendum sed tellus sed fringilla. Cras id turpis ut ligula tincidunt gravida ac at neque.

Samantha Green

The Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur neque a eros accumsan suscipit. Aliquam et est et neque consequat vulputate. Donec lectus est, congue a est vel, efficitur fermentum augue.

Mr. Nobody

Happy Client

To anybody thinking of buying this theme – buy it! The theme itself is amazing, and on top of that, the support is outstanding! I wanted some features put in, and the theme developer was more than willing to help me out!

Anna Zuckerberg

UpSolution Themes

فهرست